Xiao Hui Xiang (yan zhi)

Product SKU: 11309

Regular price $17.00 Sale

English: Fennel Fruit (processed)

Latin: Foeniculi Fructus Praeparata

100 g Extract Granules