Tian Hua Fen/Gua Lou Gen

Tian Hua Fen/Gua Lou Gen

Product SKU: 11278

Regular price $12.00 Sale

English: Trichosanthes Root

Latin: Trichosanthis Radix

100 g Extract Granules