Shi Jue Ming (duan)/Qian Li Guang

Shi Jue Ming (duan)/Qian Li Guang

Product SKU: 11264

Regular price $18.00 Sale

English: Abalone Shell (processed)

Latin: Haliotidis Concha Praeparata

100 g Extract Granules