Nu Zhen Zi (jiu zhi)

Nu Zhen Zi (jiu zhi)

Product SKU: 11204

Regular price $14.00 Sale

English: Liyustrum Fruit (processed)

Latin: Ligustri Lucidi Fructus Praeparata

100 g Extract Granules