Huang Qi (mi zhi)

Huang Qi (mi zhi)

Product SKU: 11138

Regular price $19.00 Sale

English: Astragalus Root (Processed)

Latin: Astragali Radix Praeparata

100 g Extract Granules