Bei Mu (chuan)

Product SKU: 11028

Regular price $59.00 Sale

English: Sichuan Fritillary Bulb

Latin: Fritillariae Cirrhosae Bulbus

100 g Extract Granules