Bai Zhu

Bai Zhu

Product SKU: 11021

Regular price $15.00 Sale

English: White Atractylodes Rhizome

Latin: Atractylodis Macrocephalae Rhizoma

100 g Extract Granules